İş Güvenliğinin Önemi

İş güvenliği günümüzde devlet tarafından yasalarla belirlenmiş kuralları olan işverenin çalışanlarına sağlamakla yükümlü olduğu bir iş güvenlik hizmetidir. İş güvenliği hizmetini firmalar Kartal Gözlem OSGB gibi bir Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden alabilirler.

İş kazalarının önlenmesinde iş güvenliği önlemleri ve iş güvenliği hizmetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. İş güvenliği uzmanının bir işletmedeki görevi, muhtemel riskleri belirlemek ve bu iş güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve önlemler almaktır. Bunun yanında iş güvenliği uzmanı çalışanlara iş güvenliği ile alakalı periyodik eğitimler de verir.

İş güvenliği uzmanları ve Kartal Gözlem OSGB gibi OSGB’ler birçok farklı alanda şirketlere ve çalışanlarına hizmetler ve eğitimler vermektedir. Bunlardan bazıları Yüksekte Çalışma Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi vb. olarak sıralanabilir.