Eğitimler

İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir.

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve iş yerindeki riskler
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
 • Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Uyarı işaretleri
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle çalışmalarda ortaya çıkan riskler
 • Temizlik ve düzen
 • Yangın olayı ve yangından korunma
 • Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri

Diğer Eğitimlerimiz

 • İlk yardım eğitimi
 • Yangın eğitimi
 • Mesleki eğitim organizasyonu

Diğer Hizmetlerimiz

 • Ortam ölçümleri organizasyonu
 • İş ekipmanları periyodik kontrolleri
 • Sağlık taraması hizmetleri