Hakkımızda

Kartal Gözlem OSGB Temmuz 2013 de iş  güvenliği uzmanlığı profesyonel  danışmanların, iş yeri hekimlerinin ve mühendislerin bir  araya gelmesiyle kurulmuştur. Kadromuz kendi sektöründe uzun yıllar çalışmış ve sek törel bazda yılların tecrübesi, birikimi ve deneyimi ile tamamen profesyonelleşmiştir.

Kartal Gözlem OSGB; mevzuatta belirtilen araç ve gereçlerle donatılmış olarak iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. Bu çerçevede işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilerin sağlık gözetimini gerçekleştirir. İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, bilgilendirilmelerini iş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesini ve acil durum planının hazırlanmasını sağlar. İlk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını önemser ve gerçekleştirir.

Vizyonumuz ;

İş sağlığı ve güvenliği alanında çağdaş norm ve uygulamaları mevzuatta uygun olarak çalıştığı firmalara sunarak kaliteli bir iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu kurmak ve sürdürmektir.

Misyonumuz ;
Misyonumuz; bilgimiz, deneyimlerimiz ve birikimlerimiz ışığında özgün hizmet anlayışı ve güncel teknoloji kullanımıyla müşterilerimizin iş ihtiyaçlarına birebir proaktif  ve sonuç odaklı cevap veren çözümler üreterek, müşterilerimizin;

  • İş Güvenliğini sağlamak,
  • Üretim ve verimliliklerini artırmak,
  • İşyerlerini cezai müeyyidelerden korumaktır.

 HEDEFLERİMİZ

Çalıştığımız iş yerlerinde örnek iş sağlığı ve güvenliği uygulama modelleri oluşturarak birlikte çalışmak, istenilen bir firma olmak ve fark oluşturmaktır.