Hizmetler

 • Risk analizi yapılması ve risk değerlendirmesi
 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi
 • Güncel mevzuat takibi
 • Uygun şekilde çalışma alanlarının bölünmesi ve yürüyüş yollarının çizimi ile işletmelerde mevzuat gereği asılacak levha ve uyarıların tespiti
 • Personele iş sağlığı ve güvenliği açısından mesleki eğitimler hariç diğer gerekli eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlerin sertifikalandırılması,
 • Acil durum ekipleri belirlenerek acil eylem planı hazırlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Yangın eğitimlerinin verilmesi ve yangın tatbikatlarının gerçekleştirilmesi
 • Yangın tahliye planı yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmaları
 • İş kazaları ile ilgili incelemelerin yapılması, önleyici faaliyetlerin belirlenmesi
 • Ergonomi çalışmalarının yapılması
 • Kimyasal madde kullanımı, depolama ve taşıma
 • Güvenli yük taşıma ve kaldırma
 • Patlayıcı maddelerden korunma dökümanının hazırlanması.
 • İş güvenliği ortam ölçümleri