İşyeri Hekimi Hizmetleri

  • İşyerinin sağlık açısından resmi denetimlere hazır bulundurulması
  • Poliklinik hizmeti verilmesi ve işyerinde düzenlenecek reçetelerin SGK üzerinden temin edilebilmesi
  • İşe giriş muayenelerinin yapılması
  • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporlarının düzenlenmesi
  • Periyodik olarak yapılması gereken tahlillerin takibi, değerlendirilmesi ve tahlil sonuçlarının sağlık raporlarına işlenmesi,
  • Sağlık ve hijyen ile ilgili kontrollerin yapılması çalışanlara bu konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi.