Neden KartalGözlem OSGB

Döküman ve raporların tek bir kuruluş tarafından düzenlenmesi, arşivlenmesi herhangi bir denetim sırasında size avantaj sağlayacaktır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarınızın tek bir kuruluş tarafından yapılması, zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

OSGB’ler birçok firmaya hizmet vermektedirler. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha geniş bir vizyon ile size hizmet sunmaktadırlar.

Firmamız, büyük ya da küçük ölçekli olmasında bağımsız olarak tüm müşterilerine yönelik standart bir çalışma yürütmektedir. Süreç yönetimi temeline dayanan çalışma anlayışımız, işverenin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanında olumlu ve kalıcı bir güvenlik ve sağlık kültürü geliştirme hedefi gözetmektedir.

Bugün ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanına baktığımızda, en önemli çalışmaları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunun oluşturduğunu görürüz. Buna karşın, bu teftişlerde inceleme konusu olan ya da sonrası yapılması beklenen “İş Sağlığı ve Güvenliği” uygulamalarını gerçekleştirecek kurumsallaşmanın olmadığı görülür. Firmamız, bu boşluğu doldurmak üzere yola çıkmış ve bu serüveninde, yaşam boyu öğrenme sloganıyla eğitime dayalı kültür modeli oluşturarak sürekli gelişme göstermiş, kendi ölçeğinde, destek hizmetlerinin büyük bölümünü karşılayabilecek konuma gelmiştir. Bu hizmetleri, büyük ölçekli iş yerlerine sunmanın yanı sıra, küçük ölçekli iş yerlerine de sunarak, asıl gereksinim içinde olan ve kendi başına sorunu çözemeyecek ölçekteki iş yerlerini hedeflemiştir.

Bu kapsamda firmamızda, tüm projeler OSGB programı üzerinden takip edilmektedir. Risk analizi, acil durum planlaması, tatbikat ve eğitim gibi çalışmalar Kartal Gözlem OSGB danışmanlık desteğiyle yürütülmektedir.

Tüm projelerimiz merkezimizdeki proje liderlerimiz tarafından takip edilmektedir. Mevzuat takibi, yorumlanması, raporlanması ve müşterilere aktarılması standart çalışmalar arasındadır.