Risk Değerlendirmesi Hizmetlerimiz

İş yerinde ağır olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Risk değerlendirmesi ; işletmeye özgü tehlikelerin önceden belirlenerek önlemlerin alınması amacıyla yapılan değerlendirmeleri kapsar. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Genel Riskler
  • Tertip ve Düzen
  • Elektrik
  • Makineler
  • Yangın
  • Kimyasal Maddeler
  • Kesici ve Delici Aletler
  • Biyolojik Tehlikeler
  • Kazalar ve Hastalıklar